Afklaringsforløb

Afklaringsforløbet henvender sig til personer, som har behov for at finde et nyt fodfæste på arbejdsmarkedet, typisk efter længere tids fraværd, eller med nedsat arbejdsevne som følge af sygdom.

 

Formålet er, at hjælpe kursisterne til at fokusere på egne ressourcer i relation til en udviklingsproces, som medfører, at de bliver i stand til at orientere sig imod arbejds- og uddannelsesmarkedet.

 

Målet for afklaringsforløbet er igangsættelse af processer, der kan udvikle deltagernes handleevne

Formålet søges opnået via undervisning og praktik, hvor kursisternes aktive deltagelse og engagement er et afgørende element, og hvor de igennem deres engagement bliver fascineret af de aktiviteter, de er involveret i og derved øger deres muligheder for at kunne få et aktivt arbejdsliv.