Personlig jobcoaching

Denne personlige coaching tager udgangspunkt i den enkelte deltagers nuværende situation.

Der arbejdes med den enkeltes adfærd, ligesom de faglige, personlige samt handlingsorienterede kompetencer belyses i relation til den personlige jobsøgningsproces.

Hvert kursus begynder med en visitationssamtale, for at se om der er god og brugbar kemi imellem kursist og coach.

Kursets varighed er typisk 6-8 uger og består af én personlig jobcoaching samtale af én times varighed pr. uge, som aftales mellem kursist og coach.